man met werkhelm en tablet.
Diensten

Onmisbare diensten om de kwaliteit te verbeteren en de risico's te beperken

De specialisten van Normec richten zich op Testen, Inspecteren, Certificeren en Compliance. Als onafhankelijke organisatie dragen we zorg voor de kwaliteit en veiligheid van materialen, systemen, processen, producten en diensten van onze klanten. Samen creëren we kansen voor de toekomst.

testen

Op basis van geaccrediteerde methodes voeren we testen uit. Hierbij werken we met uw organisatie samen via een duidelijk, efficiënt proces. Zo waarborgen we de duurzame verbetering van uw bedrijf of instelling.

Abiolab

Man met pipet in laboratorium.
 • Ziekenhuishygiëne
 • Water analyse
 • Milieu analyse
 • Voedsel analyse

Advipro

Persoon in veiligheidspak voor cleanroom validatie.
 • Kwaliteitsmanagement (GxP)
 • Cleanroomvalidatie
 • Quality Assurance farmaceutische producten
 • Omgevingsmonitoring hulpmiddelen/cleanroom

i2 Analytical

Persoon test voedsel in testlab door Normec i2.
 • Luchttesten
 • Stofmonitoring
 • Bodemonderzoek
 • Wateronderzoek

i2 FAST

Vrouw met pipet test in laboratorium bij Normec i2.
 • Microbiologische testen
 • Mycotoxine testen
 • Voedingsonderzoek
 • Bestrijdingsmiddelen testen

Institut Dr. Schrader

Persoon in het laboratorium van Instituut Dr. Schrader.
 • Werkzaamheidstesten cosmetische producten
 • Huidvriendelijkheidstesten cosmetische producten
 • Productadvies
 • Analyses

Möhler + Partner

Trein beweegt snel op een spoor.
 • Bescherming tegen geluidshinder
 • Lawaaibestrijding en bouwakoestiek
 • Berekening/bepaling luchtverontreiniging
 • Onderzoek naar spoorweg-/weg-/vliegtuiglawaai

Normec All Water Services (AWS)

Bemonstering van water om te testen door Normec AWS.
 • Afvalwateronderzoek
 • Monsterneming oppervlaktewater
 • Kalibratie debietmeter of flowmeter
 • Monsterneming open zwemwater

Normec BioBeheer

Twee reageerbuizen in het laboratorium van Normec Biobeheer.
 • Chemische analyses
 • Microbiologische analyses
 • Meetprogramma's waterkwaliteit
 • Analyse watermonsters

Normec Foodcare

Vrouw doet onderzoek in reageerbuis bij Normec Foodcare.
 • Microbiologische voedingsanalyses
 • Chemische voedingsanalyses
 • Consumenten- en smaakonderzoek
 • Bodemvruchtbaarheidsonderzoek

Normec Groen Agro Control

Laboratorium onderzoek bij Normec Groen Agro Control.
 • Chemische analyses: residuen van pesticiden
 • Chemische voedingsanalyses
 • Microbiologische voedingsanalyses
 • Diagnostisch onderzoek

Normec Hybeta

Onderzoek met schaar in laboratorium van Normec Hybeta.
 • Testen opwerkingsproces medische hulpmiddelen
 • Kwalificatie ruimtelucht/cleanroomtechnologie
 • Hygiëneadvies voor bouwkundige maatregelen
 • Laboratoriumanalyses

Normec Laboratorium

Vrouw onderzoekt stenen bij Normec Laboratorium.
 • Civieltechnische analyses
 • Classificatieproef, korrelverdeling
 • Samenstellingsproef, CBR-waarde/-toename
 • Milieuhygiënisch onderzoek

Normec Maritime Testing Services (MTS)

 • Scrubberwater testen
 • Drinkwater aan boord testen
 • Ballastwater testen
 • Rapportage laboratoriumresultaten

Normec OWS

Man test ton met zwart zand bij Normec OWS.
 • Afbraak- en toxiciteitstesten
 • Industriële en thuiscomposteringsproeven
 • Anaërobe afbraakproeven
 • Afvalinspectie, monitoring zwerfafval

Normec QS

Man bij Normec QS test met apparatuur.
 • Better Biomass NTA 8080 certificering
 • Inspectie bodembeschermende voorzieningen
 • ISCC-certificatie
 • PE-elektrolassen NTA 8828

Normec Servaco

Vrouw test vloeistof in laboratorium van Normec Servaco.
 • Bodemonderzoek, afvalstoffenonderzoek
 • Wateronderzoek, lucht-/rookgasmetingen
 • Werfproeven bouwtechnisch onderzoek
 • Bemonstering/analyses voor asbestonderzoek

Normec uppenkamp

Frau testet Flüssigkeit im Labor von Normec Servaco.
 • Geluids-/en lichtimmissiecontrole
 • Bepaling van luchtverontreinigende stoffen
 • Geurimmissiecontrole
 • Bouwfysisch onderzoek

inspecteren

Normec verzorgt een groot aantal verschillende inspecties, vaak met als doel om tot een certificering te komen. Bovendien denken we in kansen voor uw organisatie. Daar komt u verder mee.

ACA

Zekeringkast.
 • Technische controles machines en installaties
 • Elektriciteitskeuring, aardgaskeuring
 • Keuring riolering
 • EPC / Energieprestatiecertificaat

electrocontrol

Vinger draait schakelaar om in meterkast tijdens inspectie.
 • Periodieke elektrische inspectie
 • Acceptatie inspecties
 • Eindinspecties
 • Geaccrediteerde controles

GP Prüfservice

 • DGUV V3 inspecties
 • Inspecteren van elektrische systemen
 • Inspecteren van elektrische uitrusting
 • Inspecteren van elektrische machines

Horizon Data Services

 • Non-Destructieve Testdiensten kerncentrales
 • Inspectie van civieltechnische constructies
 • Dimensionale controle via Système COMETE
 • Fotogrammetrie

Normec AquaServa

Kraan waar water uitloopt.
 • Legionellabestrijding
 • Legionellapreventie
 • Beheer waterinstallaties
 • Waterveiligheid

Normec BTV

Man inspecteert meterkast.
 • Technische controles machines en installaties
 • Elektriciteitskeuring, aardgaskeuring
 • Asbestattest bij verkoop gebouw
 • EPC / Energieprestatiecertificaat

Normec FLC

Persoon met papierwerk die aantekeningen maakt.
 • SNA-keurmerk
 • SNF-keurmerk
 • PayChecked in Trans​​​​​​port
 • Keurmerk Schoon

Normec Foodcare

Persoon met Ipad die voeding controleert.
 • Hygiëne-inspecties
 • Brandstandard inspecties
 • Zelfcontrolesysteem
 • Digitale productinspecties

Normec FSS

Technicus met een helm controleert de sprinklerpijpen en dakconstructies met een tablet.
 • Onafhankelijke inspecties brandveiligheid
 • Inspectie brandmeldinstallaties (BMI)
 • Inspectie rookbeheersingsinstallaties (RBI)
 • Inspectiecertificaat CCV inspectieschema

Normec Kalsbeek

Monster van kraanwater afnemen voor inspectie.
 • Legionellabestrijding
 • Legionellapreventie
 • Waterbehandeling stoomketel/koeltoren/zwembad
 • Inspectie binnenklimaat

Normec OWS

Afval op loopband.
 • Afbraak- en toxiciteitstesten
 • Industriële en thuiscomposteringsproeven
 • Anaërobe afbraakproeven
 • Afvalinspectie, monitoring zwerfafval

Normec QS

Man inspecteert waterleiding.
 • Better Biomass NTA 8080 certificering
 • Inspectie bodembeschermende voorzieningen
 • ISCC-certificatie
 • PE-elektrolassen NTA 8828

Normec Rei-Lux

Inspectie lantaarnpalen.
 • Stabiliteitsmetingen lichtmasten
 • Duurzaam beheer openbare verlichting
 • Asset management openbare ruimte
 • Stabiliteitsmetingen muurankers

Normec VRO

Man aan het werk achter laptop.
 • SNA-keurmerk
 • SNF-keurmerk
 • PayChecked in Trans​​​​​​port
 • Keurmerk Schoon

OCB

Verzekerde aan touw klimt in mast naar controle.
 • Technische controles machines en installaties
 • Elektriciteitskeuring, aardgaskeuring
 • Asbestattest bij verkoop gebouw
 • EPC / Energieprestatiecertificaat

SMC Safety Services

Brandweervrouw met armen over elkaar als brand- en veiligheidswacht.
 • Industriële veiligheidsdiensten
 • Brand- en veiligheidswachten
 • Veiligheidskundigen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

certificeren

Het gaat onze klanten niet alleen om de wettelijke verplichting. Met een Normec-certificaat laat u als organisatie ook aan uw klanten zien dat u kwaliteit levert en een betrouwbare partner bent.

H2K

Brandweerlieden in opleiding bij Normec H2K.
 • Opleidingen bedrijfsbrandweerkorpsen
 • Opleidingen overheidsbrandweer
 • Bijscholing industriële brandbestrijding
 • Training scheepsbrandbestrijding

Normec Certification

Man in oranje Normec werk jas bij Normec Certification.
 • Managementsysteemcertificatie
 • Productcertificatie
 • CO-certificering (BRL 6000-25)
 • Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder)

Normec Certiprotect

Man inspecteert meterkast voor Normec Certiprotect.
 • Stipel veiligheidsexamens
 • Veiligheidsexamens elektrotechniek
 • Maatwerkexamens hoog-/laagspanning
 • Veiligheidsexamens voor persoonscertificering

Normec Inrush

Elektricien leidt persoon op voor inspectie van elektriciteitskast door Normec Inrush.
 • Stipel-opleidingen
 • Veiligheidsopleidingen hoog- en laagspanning
 • Stipel I&U
 • Stipel PCE

Normec ISEC

Mannen in opleiding bij Normec ISEC blussen brand.
 • Opleidingen industriële brandbestrijding
 • GWO-opleidingen
 • IRATA-training
 • Opleidingen besloten ruimte

Normec NCK

Man in oranje hesje inspecteer voor Normec NCK.
 • Managementsysteemcertificatie
 • Productcertificatie
 • VCA/VCU certificering
 • CO2-Prestatieladder

Normec QS

Man in oranje Normec jas controleert voor certificering van Normec QS.
 • Better Biomass NTA 8080 certificering
 • Inspectie bodembeschermende voorzieningen
 • ISCC-certificatie
 • PE-elektrolassen NTA 8828

Normec Verifavia

Vliegtuig in de lucht.
 • Emmissieverificatiediensten luchtvaart
 • SAF Program Assurance (SPA) Audit
 • Airport Carbon Accreditation verificatie ACA
 • Clean Shipping Index (CSI) verificatie

Normec Zertifizierung

Twee mensen inspecteren zonnepanelen op een dak voor Normec Zertifizierung.
 • Certificering milieumanagementsystemen
 • REDcert/SURE certificering
 • DIN EN ISO 50001 certificering
 • Milieueffectbeoordeling EEG biogasinstallatie

Normec VQZ

Persoon met Ipad noteert inspectieresultaat.
 • Certificering kwaliteitsmanagementsystemen
 • Certificering milieumanagementsystemen
 • Certificering arbeidsveiligheid
 • Prekwalificatie van zorgverleners

compliance

In welke branche u ook actief bent, u moet altijd voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Normec gaat graag verder. Laten we samen de kwaliteit van uw bedrijfsvoering upgraden.

Abiolab

Man met pipet in laboratorium.
 • Legionellabestrijding
 • Legionellapreventie
 • Inspectie binnenklimaat
 • Waterveiligheid

Crowthorne Group

Witte gang van laboratorium met tl-balken en plavuizen bij Crowthorne Group.
 • Cleanroom validatietests
 • Routine inspectie
 • Bioveiligheidskasten
 • Validatie begassing

H2K

Brandweerlieden in opleiding bij Normec H2K.
 • Opleidingen bedrijfsbrandweerkorpsen
 • Opleidingen overheidsbrandweer
 • Bijscholing industriële brandbestrijding
 • Training scheepsbrandbestrijding

hhpberlin

Persoon in veiligheidsjasje praat met walkie talkie en kijkt naar brandalarmsysteem.
 • Brandveiligheid bouwkundig ontwerp
 • Strategieën organisatorische brandveiligheid
 • Evaluatie brandwerendheid gebouwen
 • BIM voor ontwerp van brandbeveiliging

Möhler + Partner

Geluidsmuren naast de snelweg om lawaai tegen te gaan.
 • Bescherming tegen geluidshinder
 • Lawaaibestrijding en bouwakoestiek
 • Berekening/bepaling luchtverontreiniging
 • Onderzoek naar spoorweg-/weg-/vliegtuiglawaai

Normec AquaServa

Monster van kraanwater in reageerbuis voor controle bij Normec AquaServa.
 • Legionellabestrijding
 • Legionellapreventie
 • Beheer waterinstallaties
 • Waterveiligheid

Normec Foodcare

Persoon drukt knop op machine.
 • Kwaliteitssysteem GFSI implementeren
 • Label compliance
 • Leveranciersaudits
 • Verhandelbaarheidsrapport

Normec Hybeta

Twee personen in het laboratorium van Normec Hybeta.
 • Testen opwerkingsproces medische hulpmiddelen
 • Kwalificatie ruimtelucht/cleanroomtechnologie
 • Hygiëneadvies voor bouwkundige maatregelen
 • Laboratoriumanalyses

Normec Inrush

Elektricien leidt persoon op voor inspectie van elektriciteitskast door Normec Inrush.
 • Stipel-opleidingen
 • Veiligheidsopleidingen hoog- en laagspanning
 • Stipel I&U
 • Stipel PCE

Normec ISEC

Man in opleiding bij Normec ISEC blust brand.
 • Opleidingen industriële brandbestrijding
 • GWO-opleidingen
 • IRATA-training
 • Opleidingen besloten ruimte

Normec Kalsbeek

Man controleert op legionella in het laboratorium van Normec Kalsbeek.
 • Legionellabestrijding
 • Legionellapreventie
 • Waterbehandeling stoomketel/koeltoren/zwembad
 • Inspectie binnenklimaat

Normec uppenkamp

Rook.
 • Geluids-/en lichtimmissiecontrole
 • Bepaling van luchtverontreinigende stoffen
 • Geurimmissiecontrole
 • Bouwfysisch onderzoek

SMC Safety Services

Brandweervrouw met armen over elkaar als brand- en veiligheidswacht.
 • Industriële veiligheidsdiensten
 • Brand- en veiligheidswachten
 • Veiligheidskundigen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Valitech

Handen met blauwe handschoenen en twee reageerbuisjes in het laboratorium van Valitech om te testen.
 • Validatie van behandelingsprocessen
 • Monsters voor validators
 • Geaccrediteerd kalibratielaboratorium
 • Routinecontroles en laboratoriumanalyses
BRANCHES

Onmisbare certificeringen voor elke branche

agro
bouw & infrastructuur
energie
financiële & zakelijke dienstverlening
voeding
zorg
industrie
leisure
publieke sector
maritiem & offshore
vastgoed
retail
transport & logistiek
1 /

Een veilige en gezonde werk- en leefomgeving realiseren?

Normec test, inspecteert en certificeert, zodat organisaties veilig, snel en (kosten)efficiënt kunnen innoveren.