Schoon water als transformerende kracht

14 Nov 2023

Bij Normec weten we wat de impact van verontreinigd water kan zijn. Toine Ramaker, directeur van Stichting Water for Life, kan daarover meepraten. Hij zet zich met bevlogenheid in om de wereld ervan te doordringen dat schoon water aan de basis staat van, tja… van alles!

Toine, allereerst: wat doet Water for Life precies?

‘Water for Life werkt aan toegang tot schoon drinkwater en een toilet voor de allerarmsten en vergroot zo hun perspectieven op een beter leven.’

Wat onderscheidt Water for Life van andere goede doelen voor dezelfde doelgroep?

‘Een heleboel aspecten. Om te beginnen begeleiden we processen van A tot Z en niet slechts onderdelen ervan. We werken enkel met lokale drinkwaterbedrijven, aannemers en bouwbedrijven die we jarenlang kennen. Zodoende hebben we duurzame expertise in huis voor een goed projectontwerp, een goede uitvoering én monitoring van de infrastructuur na afronding van het project. Voor het projectontwerp benaderen we samen met het lokale waterbedrijf stamoudsten en vertegenwoordigers van gemeenschappen en leggen zo een duurzame vertrouwensbasis. Dankzij onze duidelijk afgebakende criteria realiseren we enkel projecten waarbij echt de allerarmsten geholpen worden. Maar misschien wel het belangrijkste: schoon water transformeert levens en gemeenschappen. SDG 6 Clean water and sanitation is daarmee een katalysator voor minimaal vijf andere SDG’s.’

Kun je dat toelichten?

‘Gebrek aan schoon drinkwater en sanitatie heeft veel meer negatieve impact dan alleen een slechte gezondheid. De ommekeer die optreedt door schoon drinkwater dus ook! Zo geeft schoon drinkwater een impuls aan economische bedrijvigheid, iets dat Normec met al haar water-entiteiten als geen ander beseft. Zie daar de link met SDG 1 No poverty. Dat SDG 3 Good health en well being gelinkt is aan schoon drinkwater en sanitatie is evident. Wellicht minder voor de hand liggend is hoe SDG 4 Quality of education verband houdt met schoon drinkwater. Gezonde kinderen zijn minder vaak absent op school en vergroten zo hun kans op een diploma. Meisjes die menstrueren, kunnen naar school blijven gaan vanwege de verbeterde hygiënische omstandigheden aldaar. Dit heeft vervolgens zijn weerslag op SDG 5 Gender equality, want meisjes en vrouwen kunnen volwaardig participeren en kunnen bovendien de tijd die ze normaal gesproken besteden aan het halen van water nuttiger besteden. En wat te denken van SDG 13 Climate action. Verontreinigd water heeft een enorme CO2-footprint vanwege al het hout dat verzameld en vervolgens opgestookt wordt om het water te koken voor gebruik. Terwijl bos zo belangrijk is voor het leefbaar houden van rurale gebieden, het vruchtbaar houden van de grond en het tegengaan van erosie.’

Waarom is het aantrekkelijk voor organisaties om te doneren aan Water for Life?

‘Als een van de weinige stichtingen in Nederland garanderen we dat elke gedoneerde euro voor 100% naar projecten gaat. De overhead van Water for Life wordt namelijk gedekt door andere projecten. Maar veel belangrijker is dat wij nauwkeurig kunnen laten zien wat de precieze impact is van de donatie. Neem de bijdrage van Normec in 2022: daarvan is ruim twee kilometer aan waterleiding aangelegd, waarmee 65 woningen en twee openbare waterpunten van schoon drinkwater worden voorzien. Hierdoor is de levenskwaliteit van 1012 burgers in de wijk Mudada in Chibuto, Mozambique ongekend verbeterd. Voor 2023 heeft Normec zelfs het commitment uitgesproken dat het aantal burgers wiens leven positief beïnvloed wordt door een donatie gelijk moet staan aan het aantal medewerkers van Normec. Met dit aantal in gedachten zijn we gaan zoeken naar een passend project. Dat hebben we gevonden op de Filippijnen, in een regio die in december 2021 zwaar is getroffen door tyfoon Odette. In 2023 zullen dankzij de donatie van Normec 3.500 burgers in Carcar (weer) toegang hebben tot schoon water en sanitatie. Dat is een gigantische impact!’

Hoe kunnen organisaties Water for Life naast een donatie nog meer ondersteunen?

‘Door acties te organiseren rondom (sport)evenementen of te doneren via bijvoorbeeld kerstpakketten. Want dat is naast het werven van fondsen het andere hoofddoel van de stichting: mensen ervan bewust maken dat in grote delen van de wereld schoon water niet vanzelfsprekend is. Die awareness creëren kan ook door je medewerkers een project in uitvoering of een afgerond project te laten bezoeken. Als ik me niet vergis, is dat ook wat Normec wil doen. Afhankelijk van hun expertise zouden ze bijvoorbeeld kunnen meedenken over een projectontwerp of deelnemen aan een projectevaluatie. Het belangrijkste is dat die medewerkers vervolgens geïnspireerd terugkeren en hun ervaringen meenemen in gesprekken met collega’s, familie, vrienden. En zo de boodschap helpen verspreiden: schoon drinkwater transformeert levens.’


Gerelateerd nieuws

Lokale bevolking krijgt toegang tot schoon water in Bonalyonga.
20 December 2022

Normec legt watersysteem aan voor schoon drinkwater in Kameroen

Een stapel zilveren medailles met Ecovadis-logo.
06 December 2022

Normec scoort zilver op ESG-gebied

Twee paar handen planten zaad in de grond.
25 October 2022

ESG in de haarvaten