Legal

Privacyverklaring

Ingangsdatum van deze Privacyverklaring: Januari 2021

Met deze privacyverklaring informeert Normec Group (Normec) u over waarom wij uw persoonlijke gegevens nodig hebben, hoe wij deze verwerken en beschermen en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens met grote zorg en zorgen ervoor dat wij altijd handelen in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).

Normec voert onafhankelijke tests en inspecties uit op basis van erkende methoden. Wij waarderen de interesse die u heeft getoond in ons bedrijf, onze producten en diensten door onze websites te bezoeken, waaronder https://normecgroup.com of gerelateerde communicatiekanalen zoals onze sociale media, kanalen en blogs. Normec onderhoudt deze kanalen uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan en de communicatie met zakelijke klanten en potentiële klanten.

Deze algemene verklaring heeft betrekking op alle persoonlijke gegevens die Normec zou kunnen verzamelen tijdens uw interacties met Normec, zoals wanneer u onze websites bezoekt, contact met ons opneemt, enzovoort. Wij zullen echter altijd een specifieke data privacyverklaring voorleggen indien wij persoonlijke informatie van u nodig hebben. De data privacyverklaring vermeldt onder andere precies welke informatie wij van u vragen, voor welk doel wij deze nodig hebben, hoe wij deze beschermen, hoe lang wij deze bewaren, met wie wij deze delen en wat uw rechten zijn, met inbegrip van de rechten om deze gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen en om deze te laten verwijderen.

Waarom hebben we uw persoonlijke gegevens nodig?

Wij kunnen u vragen om uw persoonlijke gegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • U informatie te kunnen sturen over de producten en diensten van Normec

 • Beantwoorden van uw vragen

 • Normec-kanalen, -sites en -blogs in sociale media met u te delen

 • De relatie met u als klant onderhouden

 • Onze diensten leveren en verbeteren

 • Verbeteren van onze websites en sociale-mediakanalen

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden verwerken.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Tijdens de interactie met Normec kunnen we vragen om bepaalde informatie, zoals:

 • Uw naam

 • Uw e-mailadres

 • Uw functie

 • Uw zakelijk telefoonnummer

 • Gegevens die nodig zijn in het kader van de zakelijke relatie

Daarnaast kunnen wij gegevens verzamelen over uw internetadres, systemen en activiteiten zoals:

 • Uw cookie-ID

 • Het type webbrowser dat u gebruikt

 • De webpagina’s die u op onze websites bezoekt

Hoe verzamelen we uw persoonlijke gegevens?

Normec kan gegevens verzamelen op twee verschillende manieren: één waarbij u actief toestemming verleent en één waarbij u passief toestemming verleent. U kunt uw persoonlijke gegevens actief delen met Normec op verschillende manieren, zoals:

 • Vul het contactformulier op onze website in en verstuur het.

 • Communicatie met Normec, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon met een van onze medewerkers

Wanneer uw internetbrowser is geconfigureerd om cookies te accepteren, kunt u actief bepaalde persoonlijke informatie met ons delen, zoals uw IP-adres. Wij verzamelen deze gegevens dan zonder dat u actie hoeft te ondernemen. Meer hierover in onze Cookieverklaring.

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden door ons niet gecombineerd, verhuurd of verkocht, noch op andere wijze gedeeld of aan derden verstrekt. Normec geeft alleen persoonlijke gegevens vrij op uw verzoek of als dit wettelijk verplicht is. Wanneer Normec gebruik maakt van dataverwerkers zullen die altijd contractueel gebonden zijn aan vertrouwelijkheid.

Wat zijn uw privacyrechten?

Nadat u uw persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld, blijven ze uw eigendom. In de data privacyverklaring informeren wij u over uw precieze rechten; u heeft altijd recht op toegang tot uw gegevens, zodat u deze kunt laten bijwerken en wijzigen. In de meeste gevallen kunt u ook uw gegevens laten verwijderen, ons verzoeken de verwerking te beperken of bezwaar maken tegen de verwerking. Wanneer wij uw toestemming hebben gevraagd voor het verzamelen van persoonlijke gegevens en u deze aan ons heeft verstrekt, kunt u deze later altijd weer intrekken. U kunt uw rechten uitoefenen door eenvoudigweg een e-mail te sturen naar privacy@normecgroup.com.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren de gegevens die u met ons deelt niet langer dan strikt noodzakelijk. Hoe lang dat is, hangt af van het doel waarvoor wij de gegevens nodig hebben. Wanneer wij persoonlijke gegevens verwerken, vermelden wij het doel en de bewaartermijn in data privacyverklaring.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen?

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang. Normec maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Onze servers, laptops en werkstations zijn beveiligd, we houden gegevens bij in afgesloten kasten en ons personeel is getraind in het omgaan met persoonlijke gegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en zullen eventuele herziene versies op onze website plaatsen. Wij zullen dan een opvallende mededeling op onze homepage plaatsen en aangeven wanneer de verklaring voor het laatst is bijgewerkt.

Waar en hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft over het privacy beleid van Normec, kunt u contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Als u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, hopen wij dat u ons dat laat weten. Wij beschouwen alle feedback als een middel om te leren en zijn erop gebrand om elke negatieve ervaring die u heeft om te zetten in een positieve!

Onze contactpersoon Privacy is bereikbaar via e-mail: privacy@normecgroup.com.Tot slot kunt u altijd een klacht indienen bij de betreffende toezichthouder voor bescherming persoonsgegevens. Hiervoor dient u een formulier in te vullen op hun website.

Download deze privacyverklaring (PDF)